Priser

Prisoversikt for dei vanligaste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018

 

Barn under 16 år er gratis . Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Tak for FRIKORT 2017: 2205,-

 

Egenandeler:

 

 • Konsultasjon hos allmennlege 152-,
 • Konsultasjon hos spesialist 201,-
 • Konsultasjon hos turnuslege 152,-
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 ,-
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54,-
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54,-
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 54,-

 

 

Annet:
Utstyr og materiale som ikkje omfattas av frikortordninga må betalast av pasienten.

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 60 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 90 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 127 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 171 kr