Ansatte

Kommunelege I Anton Hole, privatpraktiserende

Kommunelege II spes.allmenn Kristine Stuedal

 

I tillegg til våre faste leger har vi også turnuskandidat på legekontoret. Turnuskandidaten er legestudent som er i sin avsluttende fase av utdanningen med ein praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av ein annan erfaren lege. For tida er det Emilie Gudim som er hos oss.

 

Dagleg leiar og sjukepleiar Marita Aaheim

Sjukepleiar Anne Mette Nyland Lusæter

Helsesekretær Monica Øvstedal

Hjelpepleiar Mary Mosenden

Hjelpepleiar Mildrid Gravseth Morken