Turnuskandidater

Legekontoret deltek i videreutdanning  av legar.

 

Formålet med turnuskandidater i allmenn praksis er å utdanne velfungerande praktiserande legar som kan ivareta ein sjølvstendig pasientbehandling på eit faglegt høgt nivå. Ein god utdanning av legar skjer ved ein vekselvirkning mellom turnuskandidaten og den veiledande legen på legekontoret.

 

Ein turnuskandidat er ein ferdig utdanna lege som har hatt minimum 6 månader praksis på eit sjukehus før dei kjem ut i ein allmennpraksis.